miércoles, 27 de marzo de 2013

Quaderns de pell/ Cuadernos de piel

Pels qui els agrada la calidesa de la pell i la textura del paper.
Quaderns elegants i resitents, per a viatjar, escriure i/o dibuixar...

Para los que les gusta la calidez de la piel y la textura del papel.
Cuadernos elegantes y resistentes, para viajar, escribir y/o dibujar...

For those who like the leather and the texture of the paper.
Elegant and resistant notebooks, for to travel, write &/or draw ...quaderns de viatge en pell.
cuadernos de viaje en piel.
leather journal books. 
si els voleu veure d'aprop els podeu trobar a;
si los queréis ver de cerca, los podéis encontrar en;
If you want to see, you can find in;

Llibreria-papereria Alfambra
 C/ Doctor Lluis Gaya, 4 Martorell

o a través d'internet en el següent link;
o a través de internet en el siguiente link;
  or Internet via at the following link;